Abant Çalıştayı Yeni Kazanımlara Kapı <b class=red>Açmalıdır</b>
Abant Çalıştayı Yeni Kazanımlara Kapı Açmalıdır

Kamu Personeli Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı Abant'ta yapıldı.

http://www.diyanetsen.org.tr/abant-calistayi-yeni-kazanimlara-kapi-acmalidir

Bürokrasi Artık Demokrasinin Yolunu Açmalıdır

Demokrasi yarışında bu milletin önünü kesmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir bürokratın takdir yetkisi anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuki düzenlemelerin önünde olamaz veya bunların genişletici amir hükümlerini daraltıcı nitelik taşıyamaz. Demokrasilerde takdir yetkisi, hâk ve özgürlükleri genişletici, bireyin hak ve hukukunu koruyucu nitelik taşımak zorundadır. “Biz istersek olur, istersek alırsınız” şeklinde feodal darbeci...

http://www.diyanetsen.org.tr/burokrasi-artik-demokrasinin-yolunu-acmalidir-1

 
3WTURK CMS v8.0